Demul Tom

Aannemer voor uw renovaties

Hebt u een woning gekocht maar dienen er nog bepaalde opfrissingswerken aan te gebeuren? Of is uw woning te klein geworden en hebt u beslist om een stuk aan te bouwen? Of misschien bent u een totale make-over aan het overwegen van uw woning?

Als u bevestigend kan antwoorden op één van bovenstaande vragen dan staan er renovatiewerken op de planning. En daarvoor kan u rekenen op de ervaren diensten van Tom Demul. Als erkend aannemer in de bouw kan hij zonder probleem uw renovaties uitvoeren. En dit kan gaan van heel klein (bijvoorbeeld het dicht metsen van een gat in de muur) tot heel groot (bijvoorbeeld het oprichten van een bijgebouw van funderingen graven tot de dakwerken).

Renovatiewerken

Deze werken kunnen we voor u uitvoeren

Metselwerken
Afbraakwerken
Zetten aan-, bij- of achterbouw
Elektriciteitswerken
...

Gerealiseerde renovaties